Timmerfabriek Janssen Herveld | Tielsestraat 150 Herveld | 0488 491862
Url: Producten/Kozijnen en ramen


KOMO certificaat 33045 (BRL 0801) met aanvullend certificaat houten buitendeuren (BRL 0803)

Kozijnen

 

Wij vervaardigen hoogwaardige kozijnen in iedere gewenste houtsoort voor professionele bouwbedrijven, montagebedrijven en particulieren. Dit voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Al onze kozijnen worden geleverd onder KOMO certificaat en met Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Tevens kunnen wij onze producten leveren met duurzame houtsoorten met het FSC® keurmerk of MTCC keurmerk.

 

 

Onze houten kozijnen, ramen en deuren kunnen wij leveren in de verschilldende concepten I en II.

Wat houden de concepten I, II en III nou precies in?

De concepten I, II en III geven inzicht in drie opties voor het bestellen van gevelproducten; per optie zijn nu de taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabriekant en opdrachtgever duidelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten http://www.nbvt.nl/

 

 

Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept I:
• Leveren van kozijnen al of niet voorzien van ramen en/of deuren
   - kozijn- en raamhout klasse A (hardhout)
   - al of niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering
   - voorzien van een grondverfsysteem.
• Transport naar en afleveren op de bouwplaats.
• Overdracht van verwerkingsvoorschriften.
• Overdracht van een onderhoudsadvies.

 

Verantwoordelijkheden van de afnemer bij Concept I:

 • Controle op compleetheid
 • De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften:
  • opslag op het werk
  • voorzien van beschermende voorzieningen op de liggende en kwetsbare delen
  • stellen, aanbrengen en verwerken
  • repareren van beschadigingen
  • herstellen van grondverfsysteem
  • voor zover van toepassing; deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden controleren en
   conform verwerkingsvoorschriften afwerken
  • beglazen en direct afdichten (afkitten)
  • voorbereidingen treffen voor en het aanbrengen van een voorlak- en een aflaklaag
   (binnen 6 maanden na aflevering)
 • Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker

 Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept II:
• Leveren van kozijnen al of niet voorzien van ramen en/of deuren
   - al of niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering
   - voorzien van al of niet aangebrachte dorpelafdekkers
     en/of neuslatten
   - voorzien van een voorlaksysteem
   - voorzien van beschermende voorzieningen op de liggendeen
     kwetsbare delen.
• Transport naar en afleveren op de bouwplaats.
• Overdracht van verwerkingsvoorschriften.
• Overdracht van een onderhoudsadvies.

 

Verantwoordelijkheden van de afnemer bij Concept II:

 • Controle op compleetheid
 • De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften:
  • opslag op het werk
  • stellen, aanbrengen en verwerken
  • repareren van beschadigingen
  • herstellen van voorlaksysteem
  • voor zover van toepassing; deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden controleren en
   conform verwerkingsvoorschriften afwerken
  • beglazen en direct afdichten (afkitten)
  • voorbereidingen treffen voor en het aanbrengen van een aflaklaag
   (binnen 18 maanden na aflevering)
 • Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker

 

Ramen

Wij vervaardigen ramen in verschillende soorten en maten. Enkele voorbeelden van ramen;

 • draairamen
 • stolpramen
 • valramen
 • uitzetramen
 • schuiframen
 • draaikiepramen (met verdekt liggend beslag)

Ramen kunnen al dan niet worden voorzien van roedenverdeling.

 

Stelkozijnen

 

Toepassing:
Houten stelkozijnen worden een steeds belangrijker element in het gehele bouwproces.  Het kozijn (hout, kunststof, aluminium of staal) dat in de opening aangebracht gaat worden is veel vaker een eindproduct. Deze kozijnen komen compleet afgewerkt aan op de bouwplaats en zijn daardoor zeer gevoelig voor beschadigingen.
Vandaar dat het plaatsen van deze kozijnen in een later stadium van het bouwproces gebeurt zodat de kans op beschadigingen beperkt blijft.

 

Voordelen:
De grote voordelen van houten stelkozijnen zijn de onbeperkte mogelijkheden in maatvoering, detaillering, vormgeving en ontwerp.
Panelen en/of rekwerken aanbrengen langs de onder- boven- en zijkant van het stelkozijn is geen enkel probleem.
Doordat met hout wordt gewerkt zijn de uitvoeringsvormen ‘oneindig’.

 

Verwerking:
De houten stelkozijnen worden zorgvuldig geconserveerd aangeleverd zodat deze bouwfase-bestendig zijn.
In de bouwfase ondervinden de producten vaak de zware vochtbelasting. Eenmaal correct aangebracht in het bouwkundig kader is de vochtbelasting minimaal.
Een juiste opslag en verwerking is van groot belang voor het behoud van de kwaliteit van deze producten.